Kim thu sét bakiral

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60SM

7,500,000 5,000,000

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60SM

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60SM được hãng Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 trên nền tảng công nghệ chống sét tiên tiến nhất hiện nay :công nghêh phóng điện sớm ESE, đạt tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Pháp. tại Việt Nam, StartupVN là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyễn chiếc, đầy đủ CO, CQ và các chứng thư ủy quyền từ Bakiral. Bảo hành 3 năm.

Mã: Bakiral ALFAS ESE 60SM Danh mục:
Đọc tiếp

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60SJ

7,000,000 4,500,000

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60SJ

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60SJ được hãng Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 trên nền tảng công nghệ chống sét tiên tiến nhất hiện nay :công nghêh phóng điện sớm ESE, đạt tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Pháp. tại Việt Nam, StartupVN là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyễn chiếc, đầy đủ CO, CQ và các chứng thư ủy quyền từ Bakiral. Bảo hành 3 năm.

Mã: Bakiral ALFAS ESE 60JS Danh mục:
Đọc tiếp

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60

6,500,000 4,000,000

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 60 được hãng Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 trên nền tảng công nghệ chống sét tiên tiến nhất hiện nay :công nghêh phóng điện sớm ESE, đạt tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Pháp. tại Việt Nam, StartupVN là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyễn chiếc, đầy đủ CO, CQ và các chứng thư ủy quyền từ Bakiral. Bảo hành 3 năm.

Mã: Bakiral ALFAS ESE 60 Danh mục:
Đọc tiếp

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 50

5,000,000 3,500,000

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 50

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 50 được hãng Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 trên nền tảng công nghệ chống sét tiên tiến nhất hiện nay :công nghêh phóng điện sớm ESE, đạt tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Pháp. tại Việt Nam, StartupVN là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyễn chiếc, đầy đủ CO, CQ và các chứng thư ủy quyền từ Bakiral. Bảo hành 3 năm.

Mã: Bakiral ALFAS ESE 50 Danh mục:
Đọc tiếp

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 30

4,500,000 3,000,000

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 30

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 30 được hãng Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 trên nền tảng công nghệ chống sét tiên tiến nhất hiện nay :công nghêh phóng điện sớm ESE, đạt tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Pháp. tại Việt Nam, StartupVN là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyễn chiếc, đầy đủ CO, CQ và các chứng thư ủy quyền từ Bakiral. Bảo hành 3 năm.

Mã: Bakiral ALFAS ESE 30 Danh mục:
Đọc tiếp

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 15

3,500,000 2,500,000

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 15

Kim thu sét Bakiral ALFAS ESE 15 được hãng Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu và sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 trên nền tảng công nghệ chống sét tiên tiến nhất hiện nay :công nghêh phóng điện sớm ESE, đạt tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Pháp. tại Việt Nam, StartupVN là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyễn chiếc, đầy đủ CO, CQ và các chứng thư ủy quyền từ Bakiral. Bảo hành 3 năm.

Mã: Bakiral ALFAS ESE 15 Danh mục:
Đọc tiếp

Khuôn hàn hóa nhiệt goldweld